Diergeneesmiddelen op recept (enkel zichtbaar na inloggen)

Diergeneesmiddelen

Diergeneesmiddelen zijn middelen welke getest zijn op werkzaamheid en veiligheid bij dieren. Ze zijn voorzien van een bijsluiter.

Er zijn diergeneesmiddelen welke vrij verkocht mogen worden, dus  zonder dat een dierenarts hiertoe zijn goedkeuring hoeft te geven. Er zijn ook diergeneesmiddelen waarvoor de goedkeuring van een dierenartsarts nodig is voordat deze moge worden verstrekt. 

In het algemeen kan de dierenarts alleen diergeneesmiddelen op recept verstrekken als het dier bekend is in zijn of haar praktijk en als de dierenarts het dier heeft onderzocht.

Diergeneesmiddelen op recept mogen dan ook niet zonder zomaar getoond of verkocht worden via een webshop. Indien u inlogt krijgt u daarom alleen de diergeneesmiddelen te zien die op u dieren van toepassing zijn. 

De hoeveelheid die u kunt bestellen is afhankelijk van wat u de eerste keer heeft aangeschaft. U kunt bijvoorbeeld nooit meer als drie keer die eerste hoeveelheid bestellen. 

 

Indien een diergeneesmiddel antibiotica bevat moeten niet alleen elke keer het dier worden onderzocht, maar ook door middel van controle worden gecontroleerd of het middel zijn werk heeft gedaan. Dit met het doel om resistentie tegen antibiotica bij mens en dier te voorkomen. Indien u antibiotica houdende diergeneesmiddelen wilt bestellen wordt u via een formulier doorverwezen naar de praktijk.

 

Dit geldt ook voor oog, oor en huid producten welke antibiotica bevatten.

 

Was u gewend producten te bestellen via onze website? Klik dan hier voor het formulier.