Info verstrekkingskosten

Verstrekkingskosten zijn de kosten welke gemaakt worden voor het verstrekken van medicijnen welke bij wet bepaald recept plichtig zijn. 

Voor receptplichtige medicijnen gelden de volgende regels:

Welke kosten de verstrekking met zich meebrengt is afhankelijk van de medicatie groep. Humane medicatie, dus medicijnen welke via de apotheek worden betrokken, kunnen wat hogere verstrekkingskosten hebben. In vergelijking met de kosten welke de apotheek rekent zijn de verstrekkingskosten echter laag te noemen.

juli 2016