Nieuws Dienstregeling per 1 juli 2018

Nieuws

Op 1 juli wordt de dienstregeling met Stad en Land weer van kracht. Stad en Land Alkmaar stopt met haar activiteiten als spoed kliniek voor de regio. Wegens tekort aan dierenartsen in andere praktijken welke bereid zijn u te helpen buiten openingstijden zijn wij genoodzaakt de dienst alleen open te stellen voor klanten van de prakijk en klanten welke via de aangesloten praktijk verwezen worden. Indien u klant bent bij een praktijk die er voor kiest geen dienst te doen en u bijvoorbeeld buiten openingstijden verwijst naar de spoedkliniek buiten de regio dan wordt u verzocht hier heen te bellen. Wij zijn niet in staat alle spoedpatienten uit de Regio op te vangen.

met vriendelijke groet

Dierenkliniek 't Ossehoofd